IV.1.d1 Účast dospělé populace na formálním vzdělávání v posledních 12 měsících - Mezinárodní srovnání

  » Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní         Lidé s nižší kvalifikací


Podíl osob se základním nebo nižším vzděláním, které se v uplynulých 12 měsících účastnily formálního vzdělávání, na populaci ve věku 25-64 let s tímto vzděláním (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2007 2011 2016
EU-28 2,8 2,7 2,1b
EU-19 2 2,2 1,6b
Albánie : : :bu
Belgie 6,6 3,9 3,8bu
Bosna a Hercegovina : : :bu
Bulharsko :u :u :bu
Česká republika :u :u :bu
Dánsko 7,4u 7,1 8,3bu
Estonsko :u :u :bu
Finsko 3,7u 5,6u 12,5bu
Francie 2,5 :bu 0,5bu
Chorvatsko :u : :bu
Irsko : 2,3 :
Itálie 0,6 :u :bu
Kypr : :u :bu
Litva :u :u :bu
Lotyšsko :u :u :bu
Lucembursko : 5,7u 3,3bu
Maďarsko :u 3b 4,8bu
Makedonie : : :bu
Malta 2,1u :u :bu
Německo 2,5u 2,2u :bu
Nizozemsko 3,6u 5,3u 6,1bu
Norsko 5,6u 5,8 10,5bu
Polsko 0,7u 1u :bu
Portugalsko 3,6 8,3 1,8b
Rakousko :u 3,2u :bu
Rumunsko :u :u :bu
Řecko :u :u :bu
Slovensko : :u :
Slovinsko :u :u :bu
Spojené království 7,8 7,9 4,7bu
Srbsko : :u :bu
Španělsko 1,7 2,6 2,8b
Švédsko 6,3 9 11,5b
Švýcarsko 1,1 2,6u 2,8bu
Turecko 0,6 2 2,2b

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data , (u) - nízká vypovídací schopnost