IV.1.d1 Účast dospělé populace na formálním vzdělávání v posledních 12 měsících - Mezinárodní srovnání

  » Celá populace         » Starší populace           Nezaměstnaní          » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl nezaměstnaných osob ve věku 25-64 let, které se v uplynulých 12 měsících účastnily formálního vzdělávání, na všech nezaměstnaných ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2007 2011 2016
EU-28 7,0 6,4 6,1
EU-19 7,0 5,9 6,2
Albánie : : :u
Belgie 16,3 6,9u 10,7u
Bosna a Hercegovina : : 0,9u
Bulharsko :u :u :u
Česká republika :u :u :u
Dánsko :u 16,3u 19,9
Estonsko :u :u :u
Finsko :u :u 9,1u
Francie 8,0 5,8b 7,7
Chorvatsko :u : 4,7u
Irsko : :u :
Itálie 8,0 3,6u 3,1
Kypr :u :u :u
Litva :u :u :u
Lotyšsko : :u :u
Lucembursko : :u :bu
Maďarsko :u 5,4bu 8,5u
Makedonie : : 2,8u
Malta :u :u :
Německo 5,6u :u :u
Nizozemsko :u :u :u
Norsko :u :u :u
Polsko 6,2 4,7 2,6u
Portugalsko 11,7 18,3 5,5
Rakousko :u :u :u
Rumunsko :u :u 8,5u
Řecko :u 2,4u 3,4u
Slovensko :u :u :u
Slovinsko 8,7u 2,3 4,9u
Spojené království :u 16,0u 7,3bu
Srbsko : 2,7u 2,6u
Španělsko 6,4 7,2 9,8
Švédsko 20,0u 21,9u :bu
Švýcarsko 3,5u 13,3u 8,0u
Turecko 3,2u : 7,3

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data , (u) - nízká vypovídací schopnost