IV.1.d3 Účast dospělé populace na formálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

» Celá populace         » Starší populace        » Nezaměstnaní       Lidé s nižší kvalifikací 


Podíl osob, které se v uplynulých 4 týdnech účastnily dalšího formálního vzdělávání, v populaci ve věku 25-64 let se základním nebo středním vzděláním (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1,2 1,1 1b 1,1b 1 1 1
EU-15 1 1 1 1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1b 1,2b 1,1 1,1 1,1
Belgie 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2b 1 1,1 1b
Bulharsko : : : : : : 1,2bu : : : :u :u :u
Česká republika 0,4u 0,4du 0,3u 0,3u 0,4u 0,4u 0,4bu 0,5u 0,6bu 0,4bu 0,4u 0,5u 0,4u
Dánsko 4,1 3,9 3,4 3,7 3,3 3,5 4 3,8 5 5,9b 5,5 5,5b 4,9
Estonsko : : : : : : 1,5u 1,7u 1,9u : 2,3u 1,7u 2,4u
Finsko 2,3 2,4 2,6 3 2,7 2,9 3,3 3,4 3,6 4,7b 5,1 5 5,6
Francie 0,1u 0,1u 0,1u : 0,1u 0,1u 0,1u 0,1u 0,3b 0,3b 0,3 0,3 0,4
Chorvatsko : : : : : : : : : : :c :c 0,3u
Irsko 1 0,9 1,1 1,1 1,2 1,5 1,5 1,7 1,9 1,2b 1,2 1,3 1,2b
Island 7,1 6,9 6,1 6,9 7,1 6,2 6,1 7,1 6,9 8,3b 6,9 5 5,1
Itálie 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2b 0,2 0,2 0,2
Kypr : : : : : : : : : : :u :u :u
Litva : : : : : : : : : : :u :u :u
Lotyšsko : : : : : : : : : : :u 1,4u 1,4
Lucembursko : : : : : : : : 1,3u 1,7bu 1,4bu 2,1 1,9
Maďarsko 0,4u 0,4u 0,4u 0,5 0,3u 0,3u : : : : :bu :u :u
Makedonie : : : : : : 0,2u 0,3 0,3u 0,2bu 0,1u :u 0,1u
Malta 0,5u 0,4u 0,5u : 0,3u 0,5u 0,4bu 0,4u 0,5u 0,6bu 0,8 1,1 0,9b
Německo 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6b 1,8 1,7 2b 2 2 2,2
Nizozemsko 3 2,9 3,1 3,1 3,4 3,6b 4,6 4,2 3b 2,5b 2,4 2,6 2,7
Norsko 3 3,6 3,4 3,4 3,3 3,5 3,4 4 3,9 4,2b 4,2 5,4 5,6
Polsko 0,5u 0,4u 0,6 0,6 0,4u 0,6u 0,5u 0,5u 0,6bu 0,4bu 0,3u 0,5u 0,6u
Portugalsko 0,8 0,8 1 1,8 3,2 2,6 4,6b 3 1,2 1b 1,1 1,1 1,3
Rakousko 0,5u : : : : 0,4u 0,4u 0,5u : : :u 0,4u 0,6u
Rumunsko : : : : : : : : : : :u :u :u
Řecko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1u 0,2 0,2bu 0,1u 0,3 0,4
Slovensko : : : : : : : : : : :c :u :u
Slovinsko 1,3u 1,2u 1u 0,9u 0,9u 0,9u 1,3u 0,7u 0,7u 0,6bu 0,9u 0,7u 0,7u
Spojené království 3,5 3,1 2,9b 2,8 2,9 2,8 2,5b 2,3 2,3 2,1b 2,1 1,6 1,4
Španělsko 0,5b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9
Švédsko 3,4 3,3 3,6 3,6b 3,8 4,5 5,3 6 6,5 6,7b 6,9 7,8 8,2
Švýcarsko 0,9 1,2d 1,4 1,1u 1,4d 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5b 1,4 1,5 1,3
Turecko : 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9b 1,8 2,4 2,4

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost