IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

 » Celá populace          Starší populace         » Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl účastníků dalšího neformálního vzdělávání v posledních 4 týdnech v populaci ve věku 55-74 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 2,9u 3u 3,2 3,4 3,4 3,4 3,2 3,5 4,4b 4,5 4,6 4,6 4,7
EU-15 3,4 3,6 3,8 4 4 4,1 3,8 4,1 5,3b 5,5 5,5 5,5 5,5
Belgie 2,4 2,1 2,4 2,1 1,9 2,4 2,2 2 2,3 2,4 2,4 2,3 3,0b
Bulharsko : : : : : : : : : : :u :u :u
Česká republika 1,2 1,3d 1,3 1,9 1,6 1,8 3,4b 3,2 2,9b 2,8 2,3 2,5 2,8
Dánsko 16,5 20 20,6 21,3 23,2 23,6 22,1 22,7 21,9 22,5 21,8 19b 16,2
Estonsko 0,7u 1,3u 1,6 2,9 3 3,1 3,5 3,9 3,9 3,7 3,3 7,3 6,2
Finsko 10,2 10,6 11,1 10,7 10,6 10,8 11 11,6 11,7 12,4 12,7 13 13,6
Francie 1,2 1,6 1,8 1,8 1,6 1,5 1,8 2 8,9b 9,6 9,5 9,7 10
Chorvatsko : 0,3u 0,2u 0,1u 0,1u 0,1u 0,1u 0,2u 0,1u 0,1u 0,2u 0,2u 0,1u
Irsko 2,1 2,6 2,7 2,5 1,8 2,1 1,8 2,1 2,1 1,8 1,7 1,8 3,7b
Island 12,4 13,8 13 11,2 11,2 12,3 14 14,8 14 13 13,7 12,4 10,8
Itálie 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,7 2,2 2,1 3,3 3 3,7 3,4
Kypr 1,5b 2,1 2,7 2,8 2,3 2,5 3,1 2,8 3 2,5 3 3 2,8
Litva 1,1u : 1u : : : 1,5 1,5 1,6 1,6 2,2 2,2 2,5
Lotyšsko 1,6 1,1 1,5 1,2 0,7 0,9 1,2 2,8 2,5 1,5 1,7 2,5 2,1
Lucembursko 2 2 2,1 2 4,2b 4,1 4,3 4,2 3,8 4,3 5,2b 5,6 4,9
Maďarsko 0,2u 0,2u 0,2u 0,1u 0,2u 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 2b 1,9 1,7
Makedonie : 0,2u 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2u 0,3 0,2u 0,4 :u
Malta 1,7 1,8 1,6 2,5 2,8 2,3 2,5 2,2 3 2,8 2,2 2,3 3,2b
Německo 1,7 1,7 1,9 2 1,9 2 1,9b 2 2 2 2,1 2,4 2,2
Nizozemsko 4 4 4,2 4,9 4,5 4,7b 4,8 4,8 5,4b 6,2 6,5 6,9 6,7
Norsko 7,6u 8,3u 8,1u 8,6u 7,6u 7,9u 8u 8,6u 9u 8,7u 9,6u 9,3u 9,0u
Polsko 0,7u 0,7u 0,7u 0,6u 0,6u 0,7 0,6 0,5 0,6b 0,7 0,6 0,8 0,9
Portugalsko 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 2,7b 2,8 2,9 2,8 3,1 3,5 3,3
Rakousko 4,5 5 4,6 4,6 5,2 5,3 4,9 5,3 5,2 5,3 5,8 6,1 6,1
Rumunsko : : : : : : : : 0,3 0,2u :u :u :u
Řecko : 0,1u 0,1u 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8
Slovensko 1,4 1,2 1,4 0,7 0,5 0,5 0,8b 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1
Slovinsko 4,4 4,5 4,3 4,4 5,1 5,4 6 5,6 5,4 4,8 3,8 4,1 5,1
Spojené království 18,1u 17,4u 9,5b 9,8 9,9 9,3 7,3 7,8 8 8,1 8 7,1 7,1
Španělsko 3,3b 3,6 3,7 3,9 4,2 4,4 4,3 4,5 4,5 2,8b 2,8 2,6 2,9
Švédsko 12,5 10,9 10,3 12,8b 13 14,5 15,1 16 17 17,6 17,8 17,3 18,1
Švýcarsko 14,6 11,9d 15 16,6 9,7d 18,1 17,8 17,8 18,5 20,1 20,1 19,6 19,1
Turecko : 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4b 0,4 0,3 0,3

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost