IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

» Celá populace         » Starší populace         » Nezaměstnaní          Lidé s nižší kvalifikací 


Podíl účastníků dalšího neformálního vzdělávání v posledních 4 týdnech v populaci se základním nebo nižším vzděláním ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 3 3 3 3,1 3 2,9 3 3,6b 3,5b 3,4 3,4 3,5
EU-15 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 4,1b 4b 3,8 3,7 3,8
Belgie 2,2 2,1 1,9 1,9 2 1,9 1,5 1,9 1,8b 1,8 1,7 2,3b
Bulharsko : : : : : : : : : :c :u :u
Česká republika 0,6d 0,6 1 0,9 1 2,4b 2 1,9b 1,8b 1,5 1,9 2,7
Dánsko 15,1 17,5 18,4 20,6 20,7 20 19,4 18,1 17,8b 16,8 15,1b 13,3
Estonsko : : : : : 2,2u 2,3u 2,8u 2,2bu 2,5u 3,3 4,8
Finsko 8,5 8,2 7,8 7,1 7,3 7,7 8,3 8 8,7b 8,1 8,4 8,7
Francie 2,6 2,7 2,6 2,6 2,2 2,4 2,4 7,8b 7,8b 7,4 7,2 7,3
Chorvatsko : 0,2u : : : : : : : :u 0,3u 0,3u
Irsko 2 1,9 1,7 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2b 1,1 1,2 1,9b
Island 10,6 12 10,4 9,5 10,3 10,6 11 11,2 10,1b 11,5 9,4 8,3
Itálie 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 2b 1,8 2,1 1,8
Kypr 1,1u 1,3 1,2u 0,8u 1,1u 1,3u 1,2u 1u 1bu 1,1u 1,2u 0,8u
Litva : : : : : : : : : :u :u :u
Lotyšsko 1,4 1,2 1u : : : 1,7u 1,6u : :u 1,6u 1,9u
Lucembursko 3,1 2,1 3,1 4,9b 4,3 3,9 4,7 4,9 5,7b 6b 5,5 4,6
Maďarsko 0,4u 0,3u 0,3u 0,3u 0,4u : 0,4u 0,9 1,8b 3,2b 2,6 2,6
Makedonie : : : : : : : : : :c :c :c
Malta 2,3 2,2 3 3 3 2,6b 2 2,1 2,2b 1,7 2 2,9b
Německo 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6b 1,5 1,5 1,5b 1,5 1,9 2,6
Nizozemsko 5,2 5,7 5,5 5,8 5,7b 5,9 5,8 6b 6,3b 6,8 6,5 6,9
Norsko 7,1 6,3 8 7,2 6,9 7,1 8,6 8,6 8,1b 8,4 7,5 8,1
Polsko : 0,2u 0,2u 0,3u 0,3u 0,3u 0,2u : 0,3bu 0,3u 0,4u 0,6u
Portugalsko 0,6 0,7 0,8 1,1 1 3,2b 3,2 3,3 3,3b 3,2 3,1 3
Rakousko 4,4 4,2 4,2 4,3 4,1 3,9 4,6 4,5 4,7b 4,3 4,8 6,2
Rumunsko : : : : : : : 0,3u : :u :u :u
Řecko 0,1u 0,1u 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2b 0,3 0,4 0,3
Slovensko : : : : : : : : : :u :u :u
Slovinsko 2,7 2,7 2,1 2,3 2,5 2u 1,9u 2,3u 2,5b 1,9u 1,8u 2,2u
Spojené království 14,4u 9,4b 9 8,9 8,4 6,1b 6,4 6,6 6,3b 5,6 5,2 5,1
Španělsko 3,9 4 4 4,3 4,3 4 3,9 3,7 2,8b 2,7 2,6 2,6
Švédsko 8,7 8,2 10b 10 12,2 12,7 13,3 14,6 14,4b 14,5 13,1 14,3
Švýcarsko 6,6d 7,7 8,2 7,1d 9,1 9 8,5 8,9 8,8b 9,1 8,9 9,2
Turecko 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7b 0,5 0,5 0,5

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost