IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech - Mezinárodní srovnání

» Celá populace         » Starší populace           Nezaměstnaní         » Lidé s nižší kvalifikací


Podíl účastníků dalšího neformálního vzdělávání v posledních 4 týdnech v populaci nezaměstnaných ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 5 5,4 5,7 6 6,3 6,7 6,4 6,3 7,3 6,6 6,5 6,6 7,1
EU-15 6,5 6,7 6,9 7,1 7,4 8 7,5 7,4 8,5 7,6 7,4 7,4 7,8
Belgie 7 5,7 5,3 4,5 5,1 5 4,8 4,7 5,1 5 4,6 4,6 7,3b
Bulharsko : : : : : : : : : : :u :u :u
Česká republika 2 2,6d 2,3 2,7 2,4 3,7 6,5b 4,6 4,2b 5,1 2,9 3,2 4,3
Dánsko 20,5 26 24,6 26,1 29 29,7 30 28,5 29,1 27,6 24,6 26,8b 23
Estonsko : : : 5,3u 4,7 3,7 5,7 8,5 9 6,5 6,1u 7,1 10,4
Finsko 9,2 10,2 10,4 9,4 8,3 9,4 10,2 9,8 9,6 10,1 10,4 11,7 13,2
Francie 6,2 6,2 6,4 5,5 5,3 4,7 4,8 4,8 13,5b 13,5 13,4 13,2 13
Chorvatsko : : 1,1u : : 1u : 0,4u : 1,2u 0,7u 1,2u :c
Irsko : 3,9u 3,2u 2,8u 2,5 3,3 2,8 3,2 2,4 2,5 2,8 3,8 6,1b
Island : : : : 14,4 18 19,3 21 21,3 15,7 21,1 :u :u
Itálie 2,8 2,5 2,8 2,5 2,7 3 2,6 3,3 2,5 3 2,9 3,1 2,9
Kypr 4,0bu 4,6u : : : 3,4u 4,5u 4,3 3,7 3,2 3,4 3,2u 2,9u
Litva : : : : : : : : : : :u :u :u
Lotyšsko 3,7 5,3 5,1 2,7 3,6 3,9 3,5 5,5 6,1 3,6 3,7 6,6 5,2
Lucembursko 12,5u : : 13,2 14,2b 12,6 12 13,8 14,4 16 16,9b 15,3 16,6
Maďarsko 1,5u 1,9 2,1 1,8 1,4u 1,4 0,9u 1,1u 1,8 1,9 1,7bu 1,6u :u
Makedonie : 0,4 0,8 0,4u 0,3u 0,5 0,6 0,6 0,4b 0,4b 0,3u 0,8 0,6u
Malta 11,0u 9,6u 9,8u 8,6u 9,4u 14,3 7,7u 6,9u 5,9u : 4,9u 6,1u 6,7bu
Německo 3,1 3,3 3,7 4,5 4,7 4,2 3,6b 3,9 3,6 3,6 3,7 4,1 5,3
Nizozemsko 9,7 8,9 8,8 10,1 10,8 9,6b 8,4 8 9,8b 10,1 11,8 11,1 11,2
Norsko 8,8 11,7 12,4 11,2 11,5 10,8 10,5 14,9 15,9 13,1 12,1 11,2 12,3
Polsko 0,7 1,1 1,6 1,6u 1,9 2 1,2 1,3 1,3b 1,4 1,4u 1,4u 2,0u
Portugalsko 2,1 1,8 1,7 1,7 2,3 2 4,9b 5,8 8 8,6 7,2 5,5 7,5
Rakousko 12,4 16 17,1 17,1 13,8 14,7 14,6 15,6 16,9 17,9 12,7 12,6 13,7
Rumunsko : : : : : : : : : : 1,8u :u :u
Řecko 1,4 0,9u 1,6 2,5 2 1,4 1 0,9 0,8 0,9 0,7 1,3 1,5
Slovensko 1,5 1,1 0,9u : : : : : : : :u :u :u
Slovinsko 5,0u 11,3 9,8u 7,0u 9,1 8,5 7,9 7,1 7,1 7,9 7,8 6,4 8,1
Spojené království 21,4u 20,1u 15,0b 15,7 13,9 15,4 11,9 12 12,7 11,3 10,3 9,7 9,2
Španělsko 11,9b 12,1 11,8 10,1 9,9 10,5 10,3 9,7 9,8 7,0b 6,7 6,6 7,2
Švédsko 14,9 17,3 14,8 16,1b 16,9 31,2 29,9 31,9 34,4 31,7 31,5 27,9 32,4
Švýcarsko 20,4 15,5d 17,7 19,1 14,3d 21 20,2 19,2 22 19,9 18,9 22 22,3
Turecko : 0,6 0,5 0,9 1,1 1,4 1,2 1,5 1,8 2,2b 1,7 1,5 1,6

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (d) - odlišná definice, (e) - odhadovaná data, (p) - prozatimní data, (u) - nízká vypovídací schopnost