IV.2.2 Počet hodin strávených účastníkem v dalším neformálním vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Počet hodin strávených účastníkem v dalším neformálním vzdělávání za posledních 12 měsíců (hod.)

Stáhnout tabulku | Metodika 

Země/Rok 2007 2011 2016
EU-28 73 81 78
EU-19 77 81 79
Albánie : : 96
Belgie 114 69 85
Bosna a Hercegovina : : 110
Bulharsko 45 40 59
Česká republika 55 52 35
Dánsko 121 107 82
Estonsko 52 59 52
Finsko 95 69 78
Francie 72 70b 75
Chorvatsko 109 : 72
Irsko : 71 :
Itálie 48 66 89
Kypr 62 62 48
Litva 78 51 42
Lotyšsko 78 101 76
Lucembursko : 73 78b
Maďarsko 111 47b 54
Makedonie : : 64
Malta 14 69 82
Německo 76 88 68
Nizozemsko 59 84 62
Norsko 78 66 50
Polsko 82 89 78
Portugalsko 93 91 80
Rakousko 92 97 87
Rumunsko 71 78 37
Řecko 86 90 63
Slovensko 58 53 36
Slovinsko 49 63 142
Spojené království 48 102 91b
Srbsko : 65 36
Španělsko 112 110 106
Švédsko 73 78 56b
Švýcarsko 59 88 71
Turecko 91 190 116

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (e) - odhadovaná data