IV.4.2 Zaměření kurzů podnikového vzdělávání - Mezinárodní srovnání

Podíl pracovní doby strávené na kurzech dle jednotlivých oborů vzdělávání na celkové pracovní době strávené na kurzech dalšího vzdělávání (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

2005
Země/Oblast
Osobní rozvoj,
pracovní život
Jazyky
(cizí
+
mateřský)
Prodej a
marketing
Účetnictví a finance, 
řízení a správa,
kancelářská práce
Počítače
a výpočet. technika
Inženýrství, 
výroba a stavebnictví
Osobní, přepravní a bezpeč. služby
Ochrana životního prostředí
a BOZP
Jiné
EU-27 16 7 11 12 11 16 5 11 14
Belgie 12 5 9 7 12 24 6 8 16
Bulharsko 2 7 14 6 5 24 11 5 25
Česká republika 9 18 7 7 7 10 5 20 17
Dánsko 13 2 7 18 18 13 4 6 19
Estonsko 11 9 9 15 7 17 9 6 18
Finsko 21 6 9 9 10 16 9 10 10
Francie 16 7 14 13 12 16 4 14 22
Itálie 16 8 10 17 9 22 2 11 4
Kypr 20 2 12 25 6 11 2 14 8
Litva 12 6 6 9 6 24 7 7 24
Lotyšsko 5 8 10 12 8 24 5 13 17
Lucembursko 17 7 6 17 10 13 2 7 22
Maďarsko 7 13 8 11 7 23 12 5 13
Malta 9 1 8 12 10 31 2 5 22
Německo 16 8 11 8 14 14 2 6 20
Nizozemsko 14 2 10 16 9 19 4 6 19
Norsko 13 1 16 14 13 12 6 10 15
Polsko 18 10 17 15 9 20 7 3 2
Portugalsko 19 6 11 9 9 11 6 11 19
Rakousko 14 4 14 14 11 19 5 6 12
Rumunsko 29 3 4 7 5 29 11 8 4
Řecko 16 15 26 23 23 34 20 12 29
Slovensko 18 15 7 18 6 11 3 10 12
Slovinsko 15 14 10 13 12 23 7 8 41
Spojené království 23 1 6 12 11 15 10 20 2
Španělsko 11 11 16 13 9 14 3 11 13
Švédsko 16 2 10 12 11 18 9 9 12

Stáhnout tabulku | Metodika

1999
Země/Oblast
Pracovní život
Cizí jazyky
Prodej a
marketing
Účetnictví a finance
Řízení a správa
Kancelářská práce
Počítače a výpočet. technika
Inženýrství a výroba
Služby
Ochrana životního prostředí
a BOZP
EU-25 12 5 9 6 10 2 17 16 5 9
EU-15 12 4 9 5 11 2 17 16 5 9
Belgie 12 6 7 6 7 3 16 29 3 6
Bulharsko 1 6 3 2 4 0 7 27 2 3
Česká republika 8 14 7 7 8 1 11 13 5 7
Dánsko 9 3 5 3 5 2 15 13 3 3
Estonsko 12 7 12 13 8 1 5 19 3 4
Finsko 15 5 12 5 11 3 16 14 3 4
Francie 9 6 10 5 7 1 20 14 12 5
Irsko 10 1 8 4 9 2 17 16 8 20
Itálie 16 7 8 5 7 3 13 11 4 10
Litva 6 14 4 9 8 1 8 23 2 6
Lotyšsko 6 10 8 11 9 2 12 22 6 5
Lucembursko 10 8 8 10 8 1 15 20 2 5
Maďarsko 4 7 9 11 5 2 13 22 6 6
Německo 9 7 11 4 10 1 21 11 6 4
Nizozemsko 13 2 8 15 8 1 17 17 5 11
Norsko 6 1 16 9 13 2 22 11 5 6
Polsko 22 6 7 6 5 1 8 23 9 2
Portugalsko 12 4 9 3 7 1 10 20 4 4
Rakousko 7 5 14 5 14 2 16 15 2 3
Rumunsko 59 3 3 4 3 0 5 6 6 2
Řecko 3 5 11 18 8 3 17 21 2 3
Slovinsko 15 12 6 7 5 1 10 23 7 7
Spojené království 14 1 8 5 15 2 15 19 2 15
Španělsko 9 14 10 5 6 2 16 14 4 8
Švédsko 14 3 9 8 10 1 23 15 4 7