IV.4.4 Podílové zastoupení interních a externích kurzů podnikového vzdělávání - Mezinárodní srovnání

 

Počet hodin strávených v interním (externím) podnikovém vzdělávání dělený celkovým počtem hodin podnikového vzdělávání (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

2015
Země/typ kurzu Interní kurzy Externí kurzy
EU (současné složení) 60 50
Belgie 56 50
Bulharsko 73 42
Česká republika 55b 56b
Dánsko 66 39
Estonsko 53 50
Finsko 57 51
Francie 45 65
Chorvatsko 56 57
Irsko 76 29
Itálie 61 50
Kypr 64 60
Litva 56 55
Lotyšsko 60 53
Lucembursko 68 35
Maďarsko 52 58
Makedonie 69 48
Malta 78 29
Německo 64 39
Nizozemsko 54 52
Norsko 69 42
Polsko 61 45
Portugalsko 70 37
Rakousko 54 51
Rumunsko 74 40
Řecko 75 31
Slovensko 57 52
Slovinsko 61 42
Spojené království 62 53
Španělsko 60 64
Švédsko 66b 39b


Stáhnout tabulku
 | Metodika

2010
Země/typ kurzu Interní kurzy Externí kurzy
EU-28 53e 47e
Belgie 64 36
Bulharsko 61 39
Česká republika 36 64
Dánsko : :
Estonsko 46 54
Finsko 51 49
Francie 42 58
Irsko : :
Itálie 63 37
Kypr 54 46
Litva 36 64
Lotyšsko 56 44
Lucembursko 62 38
Maďarsko 28 72
Malta 81 19
Německo 56 44
Nizozemsko 53 47
Norsko : :
Polsko 47 53
Portugalsko 48 52
Rakousko 46 54
Rumunsko 71 28
Řecko 52 48
Slovensko 44 56
Slovinsko 71 29
Spojené království 67 33
Španělsko 52 48
Švédsko 58 38

Stáhnout tabulku | Metodika

2005
Země/typ kurzu Interní kurzy Externí kurzy
EU-27 53 47
EU-25 52 48
Belgie 60 40
Bulharsko 62 38
Česká republika 56 44
Dánsko 41 59
Estonsko 33 67
Finsko 53 47
Francie 37 63
Irsko : :
Itálie 61 39
Kypr 45 55
Litva 45 55
Lotyšsko 47 53
Lucembursko 57 43
Maďarsko 32 68
Malta 68 32
Německo 63 37
Nizozemsko 42 58
Norsko 66 34
Polsko 45 55
Portugalsko 48 52
Rakousko 49 51
Rumunsko 73 27
Řecko 33 61
Slovensko 44 56
Slovinsko 48 52
Spojené království 56 44
Španělsko 59 41
Švédsko 51 49

Stáhnout tabulku | Metodika

1999
Země/typ kurzu Interní kurzy Externí kurzy
EU-25 58 42
EU-15 58 42
Belgie 51 49
Bulharsko 83 17
Česká republika 51 49
Dánsko 53 47
Estonsko 45 55
Finsko 47 53
Francie 51 49
Irsko 64 36
Itálie 67 33
Kypr : :
Litva 35 65
Lotyšsko 48 52
Lucembursko 52 48
Maďarsko 35 65
Malta : :
Německo 63 37
Nizozemsko 45 55
Norsko 50 50
Polsko 45 55
Portugalsko 70 30
Rakousko 56 44
Rumunsko 82 18
Řecko 72 28
Slovensko : :
Slovinsko 49 51
Spojené království 63 37
Španělsko 48 52
Švédsko 55 45