IV.4.d1 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze všech podniků - Mezinárodní srovnání

Podíl zaměstnanců, kteří se účastní dané formy vzdělávání, na počtu zaměstnanců všech podniků zahrnutých do šetření (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2010     2015
Kurzy Vzdělávání na pracovišti Rotace pracovních míst, výměny Vzdělávací kroužky, kroužky kvality Samostudium DV na konferencích, workshopech, přednáškách a seminářích Kurzy
EU 38e 21e 2e 9e 3e 8e 41
Belgie 52 21 2 7 3 7 54
Bulharsko 22 20 1 6 8 3 27
Česká republika 61 31 1 11 3 6 84b
Dánsko : : : : : : 35
Estonsko 31 14 3 8 2 7 32
Finsko 40 12 2 5 9 12 44
Francie 45 14 2 2 1 4 48
Chorvatsko 23 15 1 8 3 5 29
Irsko : : : : : : 50
Itálie 36 11 3 5 1 9 46
Kypr 37 18 2 17 9 3 33
Litva 19 25 0 19 6 7 26
Lotyšsko 24 21 2 4 2 2 27
Lucembursko 51 20 3 14 5 8 62
Maďarsko 19 12 1 5 2 8 19
Makedonie : : : : : : 22
Malta 36 15 3 8 4 3 36
Německo 39 28 2 15 4 11 38
Nizozemsko 39 14 2 9 4 9 41
Norsko : : : : : : 54
Polsko 31 11 1 5 0 3 37
Portugalsko 40 20 2 5 5 6 46
Rakousko 33 12 3 14 10 6 45
Rumunsko 18 10 2 3 1 5 21
Řecko : : : : : : 19
Slovensko 44 21 2 10 10 7 57
Slovinsko 43 25 1 31 7 6 58
Spojené království 31 30 4 8 3 9 30
Španělsko 48 20 2 5 3 9 55
Švédsko 47 24 9 19 1 4 52b

Pozn. (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je přerušena

Stáhnout tabulku| Metodika

Země/rok 1999 2005     
Kurzy Kurzy Vzdělávání na pracovišti Rotace pracovních míst, výměny Vzdělávací kroužky, kroužky kvality Samostudium DV na konferencích, workshopech, přednáškách a seminářích
EU-27 39 33 16 2 3 5 7
Belgie 41 40 21 3 6 6 8
Bulharsko 13 15 12 1 2 1 2
Česká republika 42 59 32 1 4 5 10
Dánsko 53 35 25 4 6 14 38
Estonsko 19 24 16 3 2 4 6
Finsko 50 39 16 3 2 3 9
Francie 46 46 7 1 1 2 2
Irsko 41 49 : : : : :
Itálie 26 29 7 2 1 5 4
Kypr : 30 6 1 4 1 5
Litva 10 15 11 0 7 3 8
Lotyšsko 12 15 7 1 2 1 4
Lucembursko 36 49 23 2 4 6 14
Maďarsko 12 16 13 1 3 3 6
Malta : 32 17 2 6 2 8
Německo 32 30 26 1 5 12 10
Nizozemsko 41 34 11 1 4 5 6
Norsko 48 29 18 4 10 6 7
Polsko 16 21 15 1 1 1 5
Portugalsko 17 28 9 1 2 1 4
Rakousko 31 33 9 2 6 1 9
Rumunsko 8 17 14 3 2 2 2
Řecko 15 14 4 1 2 0 2
Slovensko : 38 20 1 2 2 9
Slovinsko 32 50 20 1 8 1 16
Spojené království 49 33 : : : : :
Španělsko 25 33 19 3 4 7 5
Švédsko 61 46 21 12 3 4 17