IV.4.d2 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze vzdělávajících podniků - Mezinárodní srovnání

Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých forem podnikového vzdělávání na počtu zaměstnanců těch podniků, které nějaké vzdělávání poskytují (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země 1999 2005 2010      2015
Kurzy Kurzy Vzdělávání na pracovišti Rotace pracovních míst, výměny Vzdělávací kroužky, kroužky kvality Samostudium DV na konferencích, workshopech, přednáškách a seminářích Kurzy Kurzy
EU-28 47 43 18 2 4 6 8 48 49
Belgie 54 51 24 4 6 7 8 57 58
Bulharsko 28 33 29 2 5 3 5 49 48
Česká republika 49 67 41 1 5 6 12 72 87b
Dánsko 55 37 30 4 8 16 45 41 41
Estonsko 28 32 24 5 3 6 9 40 39
Finsko 54 46 21 4 3 4 12 48 48
Francie 51 50 7 2 1 2 2 50 52
Chorvatsko : : : : : : : 31 41
Irsko 52 60 : : : : : : 63
Itálie 47 49 15 5 3 10 8 51 60
Kypr : 43 13 3 8 1 11 52 48
Litva 20 28 17 0 10 5 13 31 38
Lotyšsko 25 27 15 2 4 3 8 49 51
Lucembursko 48 60 27 3 5 7 15 60 69
Maďarsko 26 23 18 1 4 4 8 27 30
Makedonie 37
Malta : 52 19 2 8 3 9 57 55
Německo 36 39 31 2 6 15 12 47 45
Nizozemsko 44 39 17 2 6 7 8 44 46
Norsko 53 48 18 3 10 6 7 : 56
Polsko 33 36 26 2 2 2 10 55 60
Portugalsko 45 46 16 1 3 3 6 55 59
Rakousko 35 38 7 2 5 1 6 37 49
Rumunsko 20 31 26 6 4 3 3 41 42
Řecko 34 28 11 3 5 1 5 33 44
Slovensko : 56 30 1 3 2 13 58 69
Slovinsko 46 58 26 2 10 2 20 62 65
Spojené království 51 39 : : : : : 37 35
Španělsko 44 51 33 5 7 13 9 56 60
Švédsko 63 51 26 15 4 4 21 53 56b

Pozn.: (e) - odhadovaná data, (b) - časová řada je přerušena