IV.4.d3 Doba strávená v kurzech dalšího vzdělávání na účastníka - Mezinárodní srovnání

Počet hodin strávených v kurzech dalšího odborného vzdělávání v referenčním roce v přepočtu na jednoho účastníka kurzů (hod.)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 1999 2005 2010 2015
EU-27 30 27 26 25
Belgie 31 31 34 35
Bulharsko 35 30 24 28
Česká republika 25 23 15 14
Dánsko 41 30 47 35
Estonsko 31 27 26 45
Finsko 36 25 23 19
Francie 36 28 28 26
Chorvatsko : : 29 27
Irsko 40 25 : 39
Itálie 32 26 23 21
Kypr : 22 27 21
Litva 41 32 34 19
Lotyšsko 34 26 15 18
Lucembursko 39 33 38 35
Maďarsko 38 37 32 26
Makedonie : : : 23
Malta : 35 40 38
Německo 27 30 23 22
Nizozemsko 37 36 35 30
Norsko 33 33 30 20
Polsko 28 30 22 21
Portugalsko 38 26 43 30
Rakousko 29 27 30 23
Rumunsko 42 31 38 35
Řecko 39 25 20 28
Slovensko : 32 28 18
Slovinsko 24 29 37 24
Spojené království 26 20 25 30
Španělsko 42 26 20 21
Švédsko 31 34 24 20

Pozn. (e) - odhadovaná data