III.1.1 Nabídka formálního dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ

Zdroj dat

Databáze Školská statistika, MŠMT ČR a šetření SET středních a vyšších odborných škol

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru nově přijatých žáků a absolventů středních a vyšších odborných škol do dalšího formálního vzdělávání je databáze Školská statistika, MŠMT ČR. Zdrojem nabídky dalšího formálního vzdělávání  je databáze šetření SET. Obě databáze umožňují publikaci indikátoru jednou ročně. 

Význam indikátoru

Nabídka dalšího formálního vzdělávání je tvořena kapacitou vzdělávacích programů na školách otevíraných ve formách umožňujících kombinaci se zaměstnáním či rodinným životem. Jedná se například o dálkové, večerní, kombinované, distanční či ostatní formy vzdělávání. 

Tento indikátor pomáhá sledovat vývoj nabízené kapacity a zároveň i poptávky (viz indikátor III.1.2) po dalším vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Počet absolventů reflektuje konečný výstup (viz indikátor IV.1.1). 

Metodika výpočtu 

Pro účel indikátoru byl z dostupných údajů zvolen počet nově přijatých žáků a absolventů. V případě nabídky se jedná o počet míst, které školy nabízejí pro další vzdělávání.