III.3.d2 Míra vyhodnocování efektivity dalšího vzdělávání

Zdroj dat

CVTS

Data vycházejí z výsledků šetření CVTS, pro mezinárodní srovnání jsou přebírána z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje nejsou k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor se věnuje tomu, zda podniky vyhodnocují přínosy dalšího vzdělávání. Není možné z něho skutečně zjistit, jaká je efektivita dalšího vzdělávání, ale poskytuje informace o procesech, které se v podnicích za účelem zjišťování efektivity realizují.

Metodika výpočtu

Indikátor sleduje, zda podnik využil vyhodnocování efektivity dalšího vzdělávání. Indikátor uvádí podíl podniků, které uvedly, že dané metody vyhodnocování používá. Indikátor uvádí počet podniků, které uvedly „ano" k celkovému počtu podniků, které realizovaly v daném referenčním období další vzdělávání.