III.3.d3 Vyhodnocování efektivity dalšího vzdělávání

Zdroj dat

CVTS

Data vycházejí z výsledků šetření CVTS, pro mezinárodní srovnání jsou přebírána z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje nejsou k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor se věnuje tomu, jakým způsobem podniky vyhodnocují přínosy dalšího vzdělávání. Není možné z něj skutečně zjistit, jaká je efektivita dalšího vzdělávání, ale poskytuje informace o procesech, které se v podnicích za účelem zjišťování efektivity realizují. Indikátor tak může sloužit poskytovatelům dalšího vzdělávání lépe přizpůsobovat nabídku služeb.

Metodika výpočtu

Indikátor sleduje, zda podnik využil následující formy vyhodnocování efektivity dalšího vzdělávání (v roce 1999 byly mírně odlišné od roku 2005 – viz data v příloze 4):

  • Sledování spokojenosti účastníků
  • Provádění testů pro ověření nových dovedností
  • Hodnocení pracovní výkonnosti
  • Sledování, zda jsou nové dovednosti používány v práci
  • Stanovení efektivity produkce prostřednictvím stanovených ukazatelů

Indikátor uvádí podíl podniků, které uvedly, že dané metody vyhodnocování používá vždy nebo často (podniky odpovídaly na čtyřstupňové škále, přičemž další dvě možnosti byly příležitostně a vůbec). V roce 1999 byly varianty odpovědí pouze ano-ne, indikátor tedy uvádí počet podniků, které uvedly „ano".