III.5.d1 Podíl podniků, které vůbec nevzdělávají

Zdroj dat

CVTS

Pro mezinárodní srovnání jsou údaje přebírány z webových stránek Eurostatu.Regionální údaje budou doplněny v roce 2014 dopočtem z dat za jednotlivce.

Význam indikátoru

Indikátory III.5.d1 a III.5.d2 jsou zrcadlovým obrazem předchozích dvou indikátorů. Zatímco předchozí dva indikátory se vztahovaly k jednotlivcům v dospělé populaci, tyto dva indikátory se věnují situaci podniků a podnikového vzdělávání. Indikátor III.5.d1 informuje o podílu podniků, které neposkytly svým zaměstnancům žádné vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor ukazuje podíl podniků, které v referenčním roce neposkytovaly svým zaměstnancům žádné vzdělávání – ani kurzy ani ostatní formy vzdělávání, na všech podnicích.