I.3.d1 Legislativní rámec dalšího vzdělávání

Zdroj dat

VET in Europe - Country Reports

Kvalitativní informace o legislativním rámci pro další odborné vzdělávání sledují každoročně „VET in Europe - Country reports" shromažďované v rámci sítě ReferNet a publikované na stránkách Cedefop. Z těchto zpráv byl zpracován indikátor, který může poskytnout rámcovou představu o situaci v legislativě týkající se dalšího vzdělávání, pro podrobnější informaci je však třeba sledovat kvalitativní údaje obsažené přímo ve zprávách jednotlivých zemí. Problémem těchto kvalitativních informací je, že země nedodržují přesně stejnou strukturu, proto v některých případech není jasné, zda dané legislativní opatření v zemi skutečně neexistuje, nebo zda pouze díky opomenutí autorů není ve zprávě zmíněno.

Význam indikátoru

Legislativní rámec dalšího vzdělávání silně ovlivňuje podmínky jeho rozvoje v dané zemi, proto by bylo dobré, aby monitoring dalšího vzdělávání tyto legislativní podmínky nějakým způsobem sledoval. Jedná se však o ukazatel ve vztahu k dalším indikátorům v rámci systému monitoringu výjimečný, neboť se snaží jednoduchým způsobem popsat informaci, která je ze své podstaty kvalitativní.

Metodika výpočtu

V rámci indikátoru je sledováno, zda v dané zemi existuje:

  • Specifický zákon o dalším vzdělávání
  • Finanční podpora dalšího vzdělávání
  • Kolektivní smlouvy s odbory o dalším vzdělávání