I.5.1 Požadavky zaměstnavatelů na kompetence

Zdroj dat

CVTS

Data budou k dispozici až z výsledků CVTS4 (referenční rok 2011).

Význam indikátoru

Požadavky zaměstnavatelů na kompetence představují důležitou informaci pro zaměření nabídky dalšího vzdělávání. Tyto informace jsou zjišťovány různými šetřeními, pro mezinárodní srovnání představuje rozhodující zdroj dat šetření CVTS. Otázky v tomto šetření také vymezují okruh kompetencí a umožňují vytvoření indikátoru, který ukazuje, jakou váhu přikládají zaměstnavatelé v budoucích letech daným typům dovedností svých zaměstnanců.

Metodika výpočtu

Zaměstnavatelé uvádějí, které dovednosti resp. schopnosti ze seznamu nabízených považuje podnik za důležité z hlediska svého rozvoje v nejbližších letech. Zaměstnavatel může vybrat libovolný počet z následujících dovedností:

 • Základní z oblasti informačních technologií
 • Profesionální z oblasti informačních technologií
 • Řízení práce
 • Práce v týmu
 • Jednání se zákazníky
 • Řešení mimořádných problému a situací
 • Vedení administrativy
 • Znalosti cizích jazyků
 • Technické, praktické apod.
 • Komunikační (verbální či písemné)
 • Gramotnost a základní početní úkony

Indikátor může být vypočten dvěma způsoby: (1) podíl podniků, které uvedly danou dovednost jako důležitou nebo (2) podíl podniků, které uvedly danou dovednost jako nejdůležitější (součet za jednotlivé dovednosti bude 100%). Mezi těmito variantami konečné podoby indikátoru bude rozhodnuto na základě výsledků v obou indikátorech a na základě toho, jakou strategii zvolí Eurostat při publikaci mezinárodních výsledků. Indikátor bude k dispozici v mezinárodním srovnání, možnost regionálního srovnání závisí na celkové strategii publikace výsledků CVTS.