II.1.d3 Výdaje účastníků na další neformální vzdělávání

Zdroj dat

AES

Data pro výpočet indikátoru pocházejí z mezinárodního šetření AES. Indikátor je přebírán z webových stránek Eurostatu, přepočet na cenovou hladinu je proveden následně. Pro získání regionálních údajů je třeba výpočet z dat za jednotlivce (mikrodat). 

Význam indikátoru

Objem výdajů účastníka na další vzdělávání vypovídá o investicích, které vynakládají jednotlivci na další neformální vzdělávání. Vypovídají o ochotě jednotlivců investovat soukromé prostředky do zvyšování kvalifikace. V kombinaci s indikátorem účasti na dalším neformálním vzdělávání popisuje indikátor, jak moc investují do dalšího vzdělávání sami účastníci a z jaké míry jej hradí další subjekty (např. zaměstnavatelé, úřady práce apod.)

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako objem peněz vydaných na neformální vzdělávání v posledních 12 měsících v průměru jedním účastníkem. Indikátor je přepočten z EUR na PPS (purchasing power standard) kvůli zrušení vlivu rozdílných cenových hladin v jednotlivých zemích (je tak přepočten na cenovou hladinu průměru EU-27).