II.2.d1 Podíl nákladů na kurzy dalšího vzdělávání na celkových nákladech práce

Zdroj dat

CVTS

Pro mezinárodní srovnání jsou data přebírána z webových stránek Eurostatu, pro regionální srovnání nejsou data k dispozici. Sběr dat neumožňuje publikaci regionálních údajů – podnik je totiž zařazován do regionu podle svého sídla a jsou zde souhrnné informace ze všech jeho pracovišť.

Význam indikátoru

Podíl nákladů na kurzy dalšího odborného vzdělávání na celkových nákladech práce vypovídá o míře investic podniků do rozvoje lidských zdrojů. Je alternativou k indikátoru II.2.1. Oproti němu nabízí navíc informace o nepřímých nákladech na kurzy. Vztahuje pouze ke kurzům dalšího vzdělávání zaměstnanců, nikoli k dalším formám.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako objem finančních prostředků vynaložených na kurzy dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců dělený celkovým objemem nákladů práce v daném roce. Náklady na kurzy dalšího odborného vzdělání jsou rozděleny do dvou složek: přímé náklady (např. poplatek za školení, výukové materiály, pronájem prostor apod.) a nepřímé náklady, které představují náklady práce školených osob v době konání kurzu.