II.2.d2 Náklady na kurzy dalšího vzdělávání zaměstnanců v přepočtu na účastníka a na výukovou hodinu

Zdroj dat

CVTS

Indikátory jsou v mezinárodním srovnání přímo převzaty z databáze Eurostatu. Regionální členění není k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor vypovídá o investicích podniků do vzdělávání z pohledu nákladů na účastníka a na výukovou hodinu. Nevypovídá tak o celkových investicích do vzdělávání, jako spíše o intenzitě těchto investic a náročnosti vzdělávání, které je poskytováno. Náklady na účastníka vypovídají o intenzitě a délce školení, zatímco přepočet nákladů na výukovou hodinu více o typu a náročnosti poskytovaných kurzů. V obou případech je třeba indikátory interpretovat společně s podílem vzdělávajících podniků a s podílem účastníků podnikového vzdělávání ze všech zaměstnanců.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako celkový objem nákladů na kurzy dalšího vzdělávání dělený počtem účastníků těchto kurzů. Druhá složka indikátoru představuje podíl nákladů ku počtu výukových hodin. V obou případech jsou údaje přepočteny na standard kupní síly.