II.3.d1 Investiční pobídky na rekvalifikace

Zdroj dat

Informační systém služeb zaměstnanosti

Data jsou přebírána z Analýz trhu práce vydávaných MPSV.

Význam indikátoru

Indikátor tvoří doplňkovou informaci o dalších výdajích na rekvalifikace, které jsou poskytovány v rámci investičních pobídek.

Metodika výpočtu

Indikátor zahrnuje objemy prostředků poskytovaných podnikům v rámci následujících programů: Rámcového programu technologická centra, strategické služby (MPO, Czechinvest) a Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností - společný program MPO a MPSV. Indikátor uvádí objem finančních prostředků v daném roce.