II.3.d2 Výdaje na rekvalifikace v přepočtu na účastníka

Publikováno v Metodika

Zdroj dat

Informační systém služeb zaměstnanosti

Data pro DV Monitor dodává MPSV.

Význam indikátoru

Zatímco indikátor II.3.1 v přepočtu na jednoho nezaměstnaného hodnotí míru, v jaké jsou vynakládány v rámci rekvalifikace peněžní prostředky na snižování nezaměstnanosti, indikátor přepočítávající objem na účastníka, informuje spíše o cenách rekvalifikací.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako objem peněz vydaných na rekvalifikace v rámci aktivní politiky zaměstnanosti k počtu nově zařazených uchazečů o zaměstnání do programu rekvalifikací. Je uváděn v korunách.