II.4.1 Odhad celkového počtu lektorů dalšího vzdělávání

Zdroj dat

Sběr dat o akreditovaných a neakreditovaných kurzech DV + databáze nabídky DV

Indikátor kombinuje údaje získané ze zpráv z o sběru dat a z databází nabídky.

Do roku 2009 je obsažena provizorní verze indikátoru, která počítá pouze se vzdělávacími společnostmi v databázi MŠMT bez ohledu na to, zda ve sledovaném období byly aktivní. Nejnovější data ze sběru dat jsou z roku 2010, nejstarší data z databází nabídky z roku 2010, proto není možné za starší roky odhad provést.

Význam indikátoru

Vzhledem k problematičnosti získání kompletních informací o lidských zdrojích v dalším vzdělávání byl vytvořen indikátor, který shromažďuje informace z několika zdrojů a snaží se celkový rozsah odhadnout. Jedná se o aproximaci reálné situace, která je však pravděpodobně přesnější než spolehnutí se na dílčí zdroje.

Metodika výpočtu

Indikátor vychází z údajů o počtech lektorů vzdělávacích společností (viz indikátor II.4.d2). Průměrný počet pracovníků je vynásoben celkovým počtem vzdělávacích společností zjištěných z databáze nabídky (indikátor II.5.1), které ve sledovaném období nabízely nějaký kurz, čímž je vytvořen odhad celkového počtu pracovníků. V případě externích pracovníků je možné, že je odhad poněkud nadhodnocen, neboť jedna osoba může působit v roli externího pracovníka pro více vzdělávacích společností, je proto vhodné počítat zvlášť externí a interní pracovníky.