II.4.d1 Počty osob pracujících jako Pedagog dalšího vzdělávání

Zdroj dat

VŠPS

Údaj vychází z Výběrového šetření pracovních sil a je dopočítáván z datového souboru za jednotlivce (mikrodata). V mezinárodním srovnání nejsou takto podrobná data dostupná, řada evropských států totiž používá ve VŠPS pouze trojmístnou klasifikace KZAM. Protože se jedná o poměrně malou skupinu, není možné z důvodu spolehlivosti dat regionální členění. I rozdíly mezi jednotlivými lety mohou být ovlivněny statistickou spolehlivostí, proto jsou u indikátoru uváděny i 95% intervaly spolehlivosti.

Význam indikátoru

Počet osob pracujících jako pedagogové dalšího vzdělávání by měl zachycovat kapacitu lidských zdrojů, které jsou k dispozici pro další vzdělávání. Jedná se o alternativní, ale méně informativní indikátor k indikátoru II.4.1. Porovnáním těchto dvou indikátorů je možné zjistit, kolik z osob působících jako lektoři dalšího vzdělávání má tuto činnost jako hlavní profesi.

Metodika výpočtu

Indikátor představuje počet osob, které vykonávají činnost pedagogů dalšího vzdělávání jako svou hlavní nebo vedlejší profesi, jsou tedy klasifikováni ve skupině KZAM 3342. Velkým problémem tohoto indikátoru je, že celá řada lidí pracujících jako lektoři dalšího vzdělávání vykonává tuto činnost v rámci jiné odborné profese či ve spojení s vykonáváním pedagogické činnosti v počátečním vzdělávání a není zde tudíž zachycena.