II.4.d2 Struktura lektorů ve vzdělávacích institucích

Zdroj dat

Sběr dat o akreditovaných a neakreditovaných kurzech DV

Indikátor vychází ze Sběru dat o akreditovaných a neakreditovaných kurzech dalšího vzdělávání prováděném Ústavem pro informace ve vzdělávání. Výsledky tohoto šetření jsou publikovány v podobě zprávy, regionální údaje zde nejsou k dispozici. Vzhledem k nepříliš vysoké návratnosti by regionální údaje zřejmě nebyly dostatečně spolehlivé. V posledních letech se však návratnost významně zlepšila, v budoucnu by proto bylo možné o regionálních údajích uvažovat.

Význam indikátoru

Indikátor dává možnost vhledu do toho, jaká je struktura pracovníků vzdělávacích institucí v členění na externí a interní, ale především tvoří podkladová data pro výpočet indikátoru II.4.1.

Metodika výpočtu

Indikátor uvádí průměrný počet lektorů ve vzdělávací instituci v členění na externí a interní pracovníky.