II.5.1 Počet a struktura poskytovatelů na trhu dalšího vzdělávání

Zdroj dat

Databáze nabídky DV (Educity, EU-Dat, Edumenu)

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je sloučená databáze inzertních nabídek dalšího vzdělávání na internetových portálech EduCity a EU-dat, které byly poskytnuty jejich provozovateli, tj. společnostmi Trexima a Ivitera. Databáze umožňují získat i regionální data.  

Vzhledem k tomu, že data vycházejí z inzertní nabídky, tak pravděpodobně nepokrývají (zejména v případě škol) komplexně všechny subjekty nabízející další vzdělávání. Tvoří však prakticky jediný přehled o soukromých vzdělávacích společnostech. 

Databáze pravděpodobně nepokrývají některé malé regionální vzdělávací instituce, které svou nabídku inzerují jinými způsoby, regionální pohled proto může být mírně zkreslen.

Význam indikátoru

Cílem indikátoru je popsat rozsah institucionální kapacity poskytování dalšího vzdělávání a zmapovat situaci na trhu dalšího vzdělávání z hlediska poskytovatelů. Může sloužit jak pro decizní sféru, tak pro jednotlivé poskytovatele, kterým může poskytnout informaci o síle konkurenčního prostředí.

Metodika výpočtu

Indikátor představuje počet vzdělávacích institucí, které ve sledovaném období (během půl roku po referenčním datu) nabízely alespoň jeden kurz. Indikátory vycházejí z databází nabídky dalšího vzdělávání. Více o metodice slučování databází a referenčním období viz indikátory v oblasti III.2.