II.6.1 Počet autorizací pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle oborů

Zdroj dat

ISKA

Data pro indikátor by měla být v budoucnu získávána z informačního systému ISKA, který bude sloužit pro evidenci kvalifikací a autorizací v rámci systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Údaje by měly být k dispozici v celorepublikové i regionální podobě.

Význam indikátoru

Indikátor by měl informovat o kapacitách pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Umožňuje detailní pohled na instituce umožňující skládání dílčích a úplných kvalifikací v rámci systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to v členění po jednotlivých kvalifikacích (skupinách kvalifikací). Může sloužit pro decizní sféru, aby se informovala o kapacitách v daném regionu. Jednotlivé instituce mohou zjistit informace o konkurenci a případných nepokrytých oblastech systému uznávání dalšího vzdělávání a tomu přizpůsobit nabídku svých služeb.

Metodika výpočtu

Indikátor uvádí počet udělených autorizací podle jednotlivých kvalifikací. Jedna autorizovaná osoba může mít autorizaci pro více kvalifikací, započtena je zde každá autorizace zvlášť.

V současné době je indikátor nahrazen proxy podobou, která neumožňuje regionální členění ani členění podle kvalifikací.