II.6.d1 Počet autorizovaných osob pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Zdroj dat

ISKA

Data pro indikátor by měla být v budoucnu získávána z informačního systému ISKA, který bude sloužit pro evidenci kvalifikací a autorizací v rámci systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Údaje by měly být k dispozici v celorepublikové i regionální podobě.

Význam indikátoru

Indikátor by měl informovat o kapacitách pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jeho obsahem je počet autorizovaných osob, tedy fyzických i právnických osob, které mohou ověřovat a udělovat kvalifikace. Počet autorizovaných osob ukazuje celkový rozsah institucí angažujících se v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání, detailnější informaci poskytuje indikátor II.6.1

Metodika výpočtu

Indikátor uvádí jednak absolutní počet autorizovaných osob a jednak jejich počet v přepočtu na 100 tis. dospělých obyvatel ve věku 25-64 let. Na rozdíl od indikátoru II.6.1 informuje tento indikátor o počtu autorizovaných osob bez ohledu na to, kolik autorizací mají.

V současné době je indikátor nahrazen proxy podobou, která neumožňuje regionální členění.