III.2.1 Relativní kapacita nabízených kurzů neformálního vzdělávání podle obsahového zaměření

Zdroj dat

Databáze nabídky (EduCity a EU-Dat)

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je databáze nabídky DV inzerovaná na serverech EDUCity a EU-DAT, které umožňují publikaci indikátoru v krajském členění jednou ročně.

Význam indikátoru

Indikátor sleduje nabídku dalšího neformálního vzdělávání a její kapacitu – uvádí počty míst v nabízených kurzech dalšího neformálního vzdělávání a dává je do souvislosti s poptávkou v širším slova smyslu.

Metodika výpočtu

Indikátor uvádí kapacitu kurzů neformálního vzdělávání vyjádřenou počtem míst v kurzech neformálního vzdělávání připadajících na 1000 obyvatel ve věku 25-64 let

Kapacita kurzů je získána z informací v databázích dalšího neformálního vzdělávání v členění:

  • Kurzy jazykové: jsou z větší části všeobecné, pouze menší část je zaměřena na specifické jazykové znalosti (např. němčina pro právníky).
  • Kurzy profesní:
   • všeobecné: vedou k všeobecnému (potenciálnímu) zlepšení uplatnění a zvýšení kvalifikace pracovníků na mnoha pracovních pozicích (např. získání ŘP skup. B, základní znalosti práce s PC a další IT dovednosti, školení BOZP, měkké dovednosti). 
   • odborné – specifické (specifické pro jednotlivé profese – podrobněji viz indikátor III.2.2): jejich úspěšné absolvování jednoznačně vede k získání či rozšíření kvalifikace pro jednu či více specifických profesí (dle klasifikace ISCO). 
  • kurzy zájmové a nezařazené.

U kurzů, kde kapacita není uvedena, je proveden odhad na základě průměrné kapacity kurzů s daným zaměřením.

Indikátor nezahrnuje nabídku kurzů šitých na míru jednotlivým podnikům, obsahuje pouze veřejně inzerovanou nabídku.