III.2.d2 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury zaměstnanosti

Zdroj dat

Databáze nabídky (EduCity a EU-Dat) + Informační systém služeb zaměstnanosti

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je databáze nabídky DV inzerovaná na serverech EDUCity a EU-DAT, které umožňují publikaci indikátoru v krajském členění jednou ročně.

Význam indikátoru

Indikátor je zaměřen na zjištění poměru nabídky dalšího vzdělávání pro jednotlivé profese (v podrobnosti až na třímístný kód ISCO) k zaměstnanosti v této profesi. Informuje o možnostech osob zastávajících tuto profesi si prostřednictvím dalšího vzdělávání doplnit či udržet příslušnou kvalifikaci.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočítán jako počet odpovídajícím způsobem zaměřených kurzů dalšího vzdělávání připadajících na 1000 zaměstnaných v dané profesi.

Do indikátoru jsou započteny pouze profesně specifické kurzy, které umožňují přiřazení ke konkrétní profesi.