III.3.1 Strategie podniků při chybějících dovednostech

Zdroj dat

CVTS

Data vycházejí z výsledků šetření CVTS, pro mezinárodní srovnání jsou přebírána z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje nejsou k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor popisující strategie podniků naznačuje, jaké důsledky pro další vzdělávání má vyhodnocování budoucích potřeb podniků. Pokud podnik nemá kvalifikovanou pracovní sílu podle svých budoucích potřeb, může zaujmout různé strategie – školení stávajících pracovníků, nábor nových, kombinaci obojího nebo interní reorganizaci umožňující využít stávající dovednosti pracovníků. Každá z těchto variant klade jiné požadavky na další vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor sleduje procento podniků, které zaujímají uvedené strategie. Podniky odpovídají na otázku „jakým způsobem podnik obvykle reaguje na budoucí potřeby dovedností a schopností zaměstnaných osob?". Možné strategie jsou:

  • Poskytováním DOV zaměstnaným osobám
  • Náborem nových zaměstnanců s odpovídající kvalifikací, dovednostmi a schopnostmi
  • Náborem nových zaměstnanců kombinovaným se specifickou průpravou (odborným školením)
  • Interní reorganizací směřující ke zlepšení využití stávajících dovedností a schopností (ve vazbě na budoucí potřeby)

Podnik může zaujmout i více strategií, indikátor představuje procento podniků, které praktikují danou strategii.