III.4.d1 Výsledky ratingu vzdělávacích institucí

Zdroj dat

Rating vzdělávacích institucí

Data zatím nejsou k dispozici, jejich dostupnost je vázána na budoucí fungování ratingu.

Význam indikátoru

Indikátor se snaží popisovat kvalitu dalšího vzdělávání.

Metodika výpočtu

V rámci zajišťování kvality dalšího vzdělávání v projektu Koncept vzniká systém ratingu dalšího vzdělávání, v němž mohou vzdělávací instituce dostávat hvězdičky kvality. Z tohoto hodnocení bude moci vycházet i budoucí indikátor, který bude ukazovat počet institucí se získanými hvězdičkami a jejich podíl na celkovém počtu vzdělávacích institucí (viz indikátor II.5.1)