III.5.d2 Důvody neposkytování vzdělávání v podnicích

Zdroj dat

CVTS

Pro mezinárodní srovnání jsou údaje přebírány z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje budou doplněny v roce 2014 dopočtem z dat za jednotlivce.

Význam indikátoru

Indikátor III.5.d2 navazuje na indikátor III.5.d1 a informuje o důvodech, proč podniky neposkytovaly svým zaměstnancům další vzdělávání. Informuje nás tak o bariérách, kterým podniky v oblasti dalšího vzdělávání čelí.

Metodika výpočtu

Mezi sledované důvody a překážky patří:

  • Stávající dovednosti a schopnosti zaměstnaných osob odpovídaly současným potřebám podniku
  • Podnik upřednostňoval získávání osob s požadovanými dovednostmi a schopnostmi
  • Obtíže s identifikací potřeb DOV v podniku
  • Nedostatek vhodných kurzů DOV na trhu
  • Vysoké náklady na kurzy DOV
  • Upřednostňování POV před DOV
  • Vzdělávací aktivity se uskutečnily v předchozím roce
  • Vysoké pracovní zatížení a nedostatek času zaměstnaných osob
  • Jiné důvody

Uvedené důvody byly zjišťovány v posledním kole šetření v roce 2005, v roce 1999 se mírně lišily. Podniky uváděly 3 nejčastější důvody, procenta vyjadřují podíl podniků, u kterých se daný důvod mezi třemi nejčastějšími objevil, na všech podnicích, které neposkytovaly vzdělávání.