IV.1.1 Účast v dálkových formách studia na různých vzdělávacích stupních

Zdroj dat

Databáze Školská statistika, MŠMT ČR 

Na mezinárodní úrovni není tento indikátor k dispozici. Zdrojem regionálních dat jsou, pro výpočet indikátoru, počty absolventů středních a vyšších odborných škol v dalším formálním vzdělávání z databáze: Školská statistika, MŠMT ČR.

Význam indikátoru

Indikátor je tvořen absolventy škol, kteří úspěšně ukončili některý ze vzdělávacích programů umožňující kombinaci se zaměstnáním či rodinným životem. Jedná se například o dálkové, večerní, kombinované, distanční či ostatní formy vzdělávání. 

Počet absolventů reflektuje konečný výstup dalšího formálního vzdělávání. 

Indikátor nabídky (viz indikátor III.1.1) naopak pomáhá sledovat vývoj nabízené kapacity a zároveň i poptávky (viz indikátor III.1.2) po dalším vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.

Metodika výpočtu 

Pro účel indikátoru byl z dostupných údajů zvolen počet absolventů jiných forem studia, a dále podíl počtu absolventů jiných forem studia k celkovému počtu absolventů všech forem studia.