IV.1.d2 Počet hodin strávených účastníkem v dalším formálním vzdělávání v posledních 12 měsících

Zdroj dat

AES

Zdrojem dat je šetření AES, což zatím omezuje informaci na jednorázový časový údaj, v budoucnu by měl být indikátor k dispozici v pětiletých intervalech. V mezinárodním srovnání je indikátor pocházející z AES přímo publikován na internetových stránkách Eurostatu. Krajské členění veřejně publikováno není, je nutný výpočet z dat za jednotlivce (mikrodata).

Význam indikátoru

Při hodnocení účasti na dalším vzdělávání je důležité sledovat nejen, jaký podíl populace se vzdělávání účastní, ale také jaký je rozsah tohoto vzdělávání u účastníka. Ačkoli u formálního vzdělávání není tento rozsah natolik klíčový jako u neformálního, přesto poskytuje zajímavou doplňkovou informaci o časové náročnosti dalšího formálního vzdělávání v různých zemích. V mezinárodním srovnání může být mírně zkreslen, protože studenti počátečního vzdělávání mohou v různých zemích dokončovat v určité míře počáteční vzdělávání i po 25. roce věku.

Metodika výpočtu

Indikátor uvádí průměrný počet hodin strávených účastníkem na formálním vzdělávání. Vztahuje se k populaci ve věku 25-64 let. Indikátor hodnotí intenzitu dalšího vzdělávání, pro hodnocení celkového rozsahu dalšího vzdělávání v dané zemi či regionu je třeba dát tuto intenzitu do vztahu s podílem lidí, kteří se dalšího formálního vzdělávání účastní.