IV.2.d3 Účast na akreditovaných kurzech DV

Zdroj dat

Sběr dat o akreditovaných a neakreditovaných kurzech DV

Použitá data vycházejí ze Sběru dat o akreditovaných a neakreditovaných kurzech dalšího vzdělávání. Jedná se o provizorní verzi indikátoru, ten by bylo vhodné rozšířit o statistiky dalších rezortů, než je MŠMT.

Význam indikátoru

Akreditované kurzy představují specifickou oblast neformálního vzdělávání, která je téměř na hranici se vzděláním formálním. Počty jejich účastníků a absolventů vypovídají o posunech v kvalifikaci obyvatelstva.

Metodika výpočtu

Kurzy jsou akreditovány na úrovni ČR, mezinárodní srovnání v případě těchto ukazatelů není uváděno. Použitá data vycházejí ze Sběru dat o akreditovaných a neakreditovaných kurzech dalšího vzdělávání, který realizuje ÚIV. Vzhledem k nízké návratnosti jsou celkové počty účastníků a absolventů násobeny návratností pro přibližný odhad skutečných počtů.