IV.3.d1 Počty kvalifikací udělených v rámci uznávání výsledků dalšího vzdělávání za poslední rok

Zdroj dat

ISKA

Zdrojem dat bude v budoucnu, podobně jako u indikátoru IV.3.1 ISKA. Pro výpočet zaměstnanosti v jednotlivých profesních skupinách bude využíváno Výběrové šetření pracovních sil. V současné době neexistují data, ze kterých by bylo možno indikátor počítat.

Budoucím informačním zdrojem by měl být Informační systém pro kvalifikace a autorizace (ISKA), který by měl umožnit i získání dat v krajském členění. Indikátor je vyvinutý specificky pro české prostředí, mezinárodní srovnání zde nemá žádný význam.

Význam indikátoru

Indikátor IV.3.d1 ukazuje počty udělených úplných a dílčích kvalifikací v daném roce a informuje tak o celkovém zvyšování kvalifikace populace prostřednictvím uznávání výsledků celoživotního učení. Oproti indikátoru IV.3.1 neobsahuje vztah k profesním skupinám, a tak ukazuje na zájem obyvatelstva o získávání kvalifikací, ale bez ohledu na situaci na trhu práce.

Metodika výpočtu

Indikátor tvoří absolutní počet nově udělených dílčích a úplných kvalifikací za poslední rok v členění podle skupin kvalifikací. Prozatím je v datech obsažena provizorní verze indikátoru, která ukazuje kumulativní počty úspěšně složených zkoušek v členění podle autorizujících orgánů.