IV.4.2 Zaměření kurzů podnikového vzdělávání

Zdroj dat

CVTS
Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor popisuje strukturu kurzů podnikového vzdělávání z hlediska oborů. Tato informace může sloužit jak pro poskytovatele dalšího vzdělávání z hlediska jejich obecnějšího zacílení vzdělávacích kurzů, tak může poskytovat širší informace. Vyšší podíl některého typu kurzů nepřímo informuje buď o nových trendech a technologických změnách (v tom případě se pravděpodobně bude projevovat ve všech zemích), tak například o nedostatečné kvalitě absolventů formálního vzdělávání, která vyvolává zvýšenou potřebu podniků v určitém oboru vzdělávat.

Metodika výpočtu

Indikátor vyjadřuje podíl pracovní doby strávené na kurzech dle jednotlivých oborů vzdělávání na celkové pracovní době strávené na kurzech dalšího vzdělávání.

Indikátor vychází z šetření CVTS. Struktura otázek vztahujících se k oborům vzdělávání se v tomto šetření v jednotlivých vlnách změnila. V CVTS2, které proběhlo v roce 1999, byly sledovány následující obory vzdělávání:

 • Pracovní život
 • Cizí jazyky
 • Prodej a marketing
 • Účetnictví a finance
 • Řízení a správa
 • Sekretářská a kancelářská práce
 • Počítače a výpočetní technika
 • Inženýrství, výroba a stavebnictví
 • Služby
 • Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce

V CVTS3, které proběhlo v roce 2005, byly sledovány následující obory vzdělávání:

 • Osobní rozvoj a pracovní život
 • Jazyky (cizí a mateřský jazyk)
 • Prodej a marketing
 • Účetnictví a finance, řízení a správa, sekretářská a kancelářská práce
 • Počítače a výpočetní technika
 • Inženýrství, výroba a stavebnictví
 • Osobní služby, přepravní služby, ochrana majetku a osob a vojenství
 • Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce
 • Jiné obory vzdělávání

V šetření CVTS4 (2011) jsou jednotlivé obory (oblasti) vázány na požadované kompetence a sledovány v následujícím členění:

 • Schopnosti řešení problémů
 • Znalosti základních početních úkonů a gramotnosti
 • Týmové schopnosti
 • Komunikační (verbální či písemné) schopnosti
 • Znalosti jazyků
 • Dovednosti jednání se zákazníky
 • Řídící schopnosti
 • Administrativní dovednosti
 • Základní dovednosti z inform. technologií
 • Profesionální dovednosti z inform. technologií
 • Technické, praktické či specifické pracovní dovednosti
 • Ostatní (výše neuvedené)

Data z CVTS4  u tohoto ukazatele zatím nebyla zveřejněna.