IV.4.d3 Počet hodin strávených na kurzech dalšího vzdělávání na účastníka

Zdroj dat

CVTS

Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Zatímco celková doba ve vzdělávání přepočtená na všechny odpracované hodiny měří celkový rozsah vzdělávání, doba přepočtená na jednoho účastníka vypovídá spíše o intenzitě dalšího vzdělávání. Pokud jej dáme do kontextu s účastí a s výdaji podniků na vzdělávání, můžeme na jeho základě usuzovat, zda zaměstnavatelé usilují spíše o rozvoj špičkových zaměstnanců nebo investují spíše do extenzivního vzdělávání pro širší základnu zaměstnanců.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako počet hodin strávených v kurzech dalšího odborného vzdělávání v referenčním roce v přepočtu na jednoho účastníka kurzů.