Vzdělávání nezaměstnaných

Další vzdělávání je velmi důležité zvláště u osob, které jsou nezaměstnané v důsledku tzv. strukturální nezaměstnanosti, tedy situace, kdy na trhu práce jsou volná pracovní místa, ale zájemci o práci pro ně nemají potřebnou kvalifikaci. Převážná část dalšího vzdělávání nezaměstnaných probíhá tedy formou rekvalifikace podporované úřady práce. Další vzdělávání je pro nezaměstnané důležité i jako aktivita zabraňující ztrátě některých důležitých pracovních návyků.

Graf: Účast dospělé populace a nezaměstnaných na vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.0.1) - 2015, % [i]

Míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než v průměru EU, což se nezměnilo ani při všeobecném nárůstu nezaměstnanosti vlivem ekonomické krize posledních let. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU vydává Česká republika výrazně méně veřejných peněz na rekvalifikace. Vzhledem k různým přístupům k politice zaměstnanosti v různých zemích se jedná o poměrně obtížně srovnatelný údaj. Jednoznačně nepříznivé ovšem je, že nezaměstnaní v ČR se výrazně méně účastní dalšího vzdělávání, a to jak ve srovnání s průměrem EU, tak ve srovnání se zbytkem populace. Zatímco v průměru EU se nezaměstnaní účastní dalšího vzdělávání přibližně ve stejné nebo dokonce ve vyšší míře než zbytek populace, v ČR je míra účasti nezaměstnaných na dalším vzdělávání nižší (pouze 3,8 %). Nízká účast nezaměstnaných na dalším vzdělávání ovlivňuje negativně jejich šanci znovu získat práci, což odráží i vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR.

Klíčové indikátory vztahující se k nezaměstnaným

Indikátor ČR EU-15 EU-27 Jed.
Pořadí ČR 
v EU-27
Rok Trend
ČR EU-15 EU-27 Období
Míra nezaměstnanosti (I.4.2)    [?] 5,1 9,9 9,5 % 26. 2015 constant soft-rise soft-rise 2008-2015
Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (II.3.3)    [?] 0,203 0,494b 0,473*b % HDP 22. 2013 soft-rise constant constant 2003-2013
Účast nezaměstnaných na vzdělávání                           v posledních 4 týdnech (IV.0.1)        [?] 3,8 10,9 9,6 % 20. 2015 constant soft-rise soft-rise 2002-2015
Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání    v posledních 4 týdnech (IV.2.1)        [?] 2,9 7,4 6,5 % 21. 2015 constant 2003-2015

Pozn.: * ukazatel je vypočítán za EU-28

b - data z roku 2011

Legenda k trendu:

rychlejší růst fast-rise pomalejší růst slow-rise stagnace constant pomalejší pokles slow-fall rychlejší pokles fast-fall

Další indikátory vztahující se k dalšímu vzdělávání nezaměstnaných